شهردار یک ساله رفتنی است!

انارک نیوز: از شنیده ها چنین بر می آید که انارک در حال حاضر شهردار ندارد و آقای نقوی سرپرست شهرداری می باشد. 
نقوی حدود یک سال پیش، با فراز و نشیب زیاد پس از مدتها به عنوان شهردار انارک انتخاب و به گفته ای به دلیل اختلاف در میان شورا منصوب گردید. از همان ابتدا تا چند ماه پیش عکس ها و خبرهای بسیاری از ایشان منتشر و پخش می شد که کم سابقه بود. تا اینکه خبری مبنی بر انتخاب ایشان به عنوان شهردار چادگان رسید که به دلایلی از قبول آن خودداری نمود. در همان زمان یکی از اعضای شهر انارک می گفت: ایشان خودش مایل به شهردای چادگان نبوده و بدون اجازه اش انتخاب گردیده که جای تأمل داشت.
پس از آن نوبت به شهرداری میبد رسید که پذیرفته و مشخص شد چندی است به عنوان سرپرست شهرداری توسط شورای اسلامی شهر انارک انتخاب گردیده است. مدتی می گذرد که دیگر عکس و خبری از ایشان در رابطه با شهر انارک نمی رسد.
امید است شورای شهر نسبت به انتشار خدمات انجام گرفته در این یک سال اقدام و اگر برنامه کوتاه مدت یا میان مدت مستندی داشته اند نسبت به میزان پیشرفت آن گزارشی ارائه نمایند و انشاءا... نسبت به انتخاب شهردار بعدی به گونه ای اقدام نمایند که مدت خدمتش در انارک درازتر باشد.
در صورت دریافت هرگونه خدمات کاری شهردار اسبق در این مدت و یا رزومه و برنامه کاری شهردار جدید، در اختیار خوانندگان گرانقدر قرار می گیرد.