معارفه بخشدار جدید انارک آقای تاجمیری

انارک نیوز: دوم تیر ماه امسال خبر انتصاب آقای سید اسماعیل علوی به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان چادگان و هجدهم تیرماه با مطلب جابجایی خدمتگزاران شاهد معارفه ایشان در چادگان بودیم. 
اینک امروز صبح پنجشنبه نوزدهم مهر ماه 97، مراسم خوشامد گویی به آقای بیژن تاجمیری به عنوان بخشدار محترم انارک و تقدیر و تشکر از زحمات خالصانه آقای علوی بخشدار سابق انارک برگزار شد.
به گزارش پیام نایین بیژن تاجمیری ازکارکنان رسمی وزارت کشور در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی استانداری تهران فعالیت داشته است.
 امید است این جابجایی در خدمت به اهالی انارک و پیشرفت منطقه در جهت آبادانی و رفاه مردم موثر باشد و بدینوسیله ورود آقای تاجمیری به انارک را تبریک و تودیع آقای علوی را به منزله پیشرفتی در زندگی حرفه ای ایشان پاس می داریم.