همدردی با خانواده شیرزاد و کافی

انارک

*انالله و انا الیه راجعون*
شوربختانه خبردار شدیم خانم عاطفه شیرزاد (نوه شادروان مهزاد کافی انارکی) 22 اسفند ماه در شاهرود از میان ما رفت و دیگر آشنایانش نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده شیزراد و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.