چه؟

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش". 
چکیده رخدادها و گزیده دیدگاه ها و راهکارها از شنبه هجدهم دی ماه 1400 تا آدینه بیست و چهارم دی ماه در زیر آمده است.  

1- انارک نیوز: سوپر گوشت ناب جهت تهیه گوشت گوسفند و شتر در انارک افتتاح شد. 
- خانم حلوانی: واقعا ضروری بود و اگر کسی درانارک گوشت لازم داشت باید نایین می رفت و از همه مهمتر که هر روز هست. از مسئولین تقاضامی شود اعلام کنند تابلوهای فرسوده و بیرنگ مغازه ها تعویض و مغازه هایی که تابلو ندارد حتما جهت نصب اقدام نمایند.
2- روابط عمومی شهرداری: بازسازی و نصب تجهیزات سالن اجتماعات، آبدارخانه و  غسالخانه آرامستان و تشکر از خیرین محترم که شهرداری را در این امر یاری نموده اند.
- اجرای عملیات روشنایی فاز دوم کوی ناروسینه.
- جلسه بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کشتار دام و فعالیت صنف قصاب.
- شهروندان می توانند پیشنهادات و انتقادات خودرا جهت بهبود عملکرد و نظارت هر چه بیشتر شهرداری و شورای شهر در مسائل و مشکلات شهر به صورت مکتوب ارائه و یا با شهرداری تماس حاصل نمایند.
- حمید: وقتی به انتقادات در اجتماع غیر پاسخگو  و به راهکارها ناشنوا هستند چون به خلوت می روند چه خواهند کرد؟
- یادی هم از کسانی کنیم که دیگر در میان ما نیستند، خانم طاهره کریمیان انارکی. همگی درگذشتگان یادشان به خیر و خدا بیامرزدشان.