همدردی با خانواده های داغدار علیخانی و حلوانی

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم آقای خسرو علیخانی بیست و پنجم دی  ماه ۱۴۰۰ در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های علیخانی، حلوانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.