روز مهندس

انارک

فردا 5 اسفند ماه علاوه بر "روز پرستار" که یه همه آنان تبریک و عرض "خسته نباشید" می گوییم می باشد به مناسبت سالروز تولد خواجه نصیرالدین طوسی "روز مهندس" هم نامگذاری شده است.
انارکی ها عموماً علاقمتد به رشته ریاضی می باشند و با توجه به پشتکار و مغز حسابگرشان در روزگاران گذشته از بهترین معدنکاران و حسابداران کشور بودند. اینک نیز بیشترشان حسابدار یا مهندس می شوند و مدارج علمی و ترقی را  به سادگی تا مراحل عالی طی می کنند.

اما راهکار مهندس همیشه این است: اندیشیدن تا زمانی که با عمل همراه نباشد خلاقانه نیست پس بن بست وجود ندارد، يا راهی خواهیم يافت يا راهی خواهیم ساخت.

به امید روزی که دست در دست هم نهیم و این سخن برای سازندگی خود انارک هم کارساز شود. انارک نیر از این وضع رو به پس نجات یابد و شاهد رونق در وضعیت اقتصادی آن و بازگشت جوانان پرشور نزد پدران و مادران نگران آنان باشیم. کاش آن روز زودتر بیاید!