25
یکشنبه, فوریه

لیست جایگاههای عرضه سوخت فعال در منطقه اصفهان

لیست جایگاههای عرضه سوخت فعال در نواحی دوازده گانه منطقه اصفهان
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، با اختلالی که در برخی از جایگاههای توزیع سوخت در کشور اتفاق افتاد ، گروههای فنی و تخصصی، با تجربه‌ی گذشته در حال فعال کردن جایگاههای سوخت هستند .

لیست جایگاههای فعال در منطقه اصفهان (تا ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1402/09/27) به شرح ذیل می باشد:

... ناحیه نائین :

1- جایگاه نور

2- جایگاه چوپانان

3- جایگاه انارک

4- جایگاه فانوس

5- جایگاه نیستانک

6- جایگاه بیاضه

7-جایگاه ارگ نیلوفر

8-جایگاه فیروزبخت

9-جایگاه افشاری

10-جایگاه شایگان چنگیزی

(دوشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۲) ۱۵:۲۰