جشنارک نیلوفری 1403

جشنارک نیلوفری 1403انارک نیوز - امسال هم همچون سال های پیش، جشنارک نیلوفری، سوم فروردین ماه 1403 ساعت 15 تا 17 در دره انجیر (درنجیل) انارک برگزار شد.
هوا بهاری، دلپذیر و ابری بود که رو به سردی می رفت. امسال این جشن، دومین سالی بود که در ماه رمضان قرار گرفته بود و خبری از چای آویشن و شیرینی حاج بادام نیود ولی همانند گذشته شادی و آیین تبریک جشن نوروز برقرار بود.
امید است شاد و خرم باشید و سالی متفاوت، خالی از سفره گسترده نادانی، بیداد و پولبری را در پیش رو داشته باشیم.