همدردی با خانواده های داغدار مسعود

انالله و انا الیه راجعون 
کربلائیه فردوس مسعود (همسر آقای محمدرضا مسعود) بیست و دوم اسفند ماه 1402 در انارک از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مسعود و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.