همدردی با خانواده های داغدار مرتضایی فرد و طالبی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای رضا مرتضایی فرد (پدر خانم آقای حسن مهدوی) بیستم اسفند ماه 1402 در سمنان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مرتضایی فرد، طالبی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.