همدردی با خانواده های داغدار عرب

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حسین عرب لطف آباد (فرزند زنده یادان کرمعلی عرب و بی بی حوا فرخی) هجدهم اسفند ماه 1402 در یزد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های عرب و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.