راه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکار انارک

در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان نایین و مدیر کل هواشناسی استان اصفهان صورت پذیرفت: بررسی  آخرین وضعیت ایستگاه ها و زیرساخت های هواشناسی در سطح شهرستان ناییندر جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان نایین و مدیر کل هواشناسی استان اصفهان صورت پذیرفت: بررسی آخرین وضعیت ایستگاه ها و زیرساخت های هواشناسی در سطح شهرستان نایین
فرماندار شهرستان نایین نسبت به پیگیری تصویب اعتبارات برای هواشناسی در کمیته برنامه ریزی شهرستان در حد امکان مساعدت خواهد شد.

در این دیدار مهندس نصرتی فرماندار نایین ضمن تقدیر از خدمات هواشناسی شهرستان به ویژه در حوزه اطلاع رسانی هشدارها، بر اهمیت نقش هواشناسی در مباحث مدیریت بحران تاکید نمودند و نسبت به پیگیری تصویب اعتبارات برای هواشناسی در کمیته برنامه ریزی شهرستان در حد امکان قول مساعد دادند.

همچنین درابتدای این دیدار مهندس خورشیدی مدیرکل هواشناسی استان ضمن بیان آخرین وضعیت ایستگاه ها و زیرساخت های هواشناسی در سطح شهرستان نایین، بر لزوم در نظر گرفتن اعتبارات در کمیته برنامه ریزی شهرستان به منظور نگهداری، ارتقا و خودکارسازی تجهیزات موجود تاکید نمودند. مهندس خورشیدی راه اندازی ایستگاه هواشناسی خودکار انارک و بلان را از اولویت های اصلی هواشناسی شهرستان بیان نمودند و اظهار داشتند کلیه تجهیزات ایستگاه هواشناسی خودکار انارک خریداری شده و به شرط واگذاری زمین و انجام برخی اقدامات زیرساختی توسط شهرداری و بخشداری انارک، این ایستگاه در اسرع وقت راه اندازی خواهد شد. البته بحث واگذاری زمین استاندارد برای این منظور نیز با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان در حال پیگیری است.
۱۴۰۰/۰۳/۱۷فرمانداری شهرستان نایین