همدردی با خانواده های داغدار طالبی و ریحانی مهر

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم جوان ناکام آقای حامد ریحانی مهر (فرزند خانم میمنت طالبی انارکی) 20 خرداد ماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های طالبی و ریحانی مهر و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.