همدردی با خانواده آقابیکی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای محمد آقابیکی، ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ در گنبد کاووس از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده آقابیکی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.