کاهش دید بسیار پایین برای رانندگان

انارک نیوز ـ هم اکنون بعدازظهر ۷/ ۱/ ۱۴۰۰ محورهای اصفهان_ نایین_ انارک_ خور و بیابانک_ به دلیل گرد و خاک ناشی از وزش باد و طوفان لحظه‌ای با کاهش دید بسیار پایین برای رانندگان همراه است، لذا توصیه می شود، شهروندان محترم از انارک در محورهای منتهی به نایین و چوپانان رانندگی نکنند.... راهدارخانه انارک