همدردی با خانواده های داغدار زاهدی، عسکریان

انالله و انا الیه راجعون 
آقای کامبیز زاهدی (پسر زنده یاد حسن زاهدی و خانم میمنت عسکریان، نوه زنده یادان محمدرضا مندلی و محمدحسین حسن یاور در سن ۵۵ سالگی به علت عارضه ریوی) بیست و ششم بهمن ماه 1402 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدی، عسکریان و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.