05
سه شنبه, مارس

همدردی با خانواده های داغدار گلیان، گلی

انالله و انا الیه راجعون 
حاجیه خانم هاجر (مهین) گلی (فرزند شادروان حاج حسین و همسر خانم حاج محمود گلیان) هفتم آذر ماه 1402 در شاهرود از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های گلیان، گلی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.