05
سه شنبه, مارس

همدردی با خانواده های داغدار زهیری

انالله و انا الیه راجعون 
استوار یکم حسن زهیری (از پرسنل انتظامی بخش انارک) سوم آذر ماه 1402 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زهیری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.