همدردی با خانواده های داغدار قنبری، جمال عشینی، جمال زاده

انالله و انا الیه راجعون 
آقای هاشم قنبری ششم اسفند ماه 1402 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های قنبری، جمال عشینی، جمال زاده و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.