05
سه شنبه, مارس

همدردی با خانواده های داغدار زاهدیه و وهابی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حسین زاهدیه (فرزند زنده یاد محمدعلی) سیزدهم بهمن ماه 1402 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های زاهدیه، وهابی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.