همدردی با خانواده های داغدار شمسائی و ضیایی

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم آقای محمودرضا شمسائی بیست و هفتم مهرماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های شمسائی و ضیایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.