همدردی با خانواده های داغدار حاج محمدعلی و کلباسی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم آزرم دخت کلباسی (همسر شادروان حسین حاج محمدعلی انارکی)، هجدهم تیر ماه ۱۴۰۰ در گنبد از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های حاج محمدعلی و کلباسی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.