همدردی با خانواده های داغدار نوروزی و سعادتی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم حاج ابوالقاسم نوروزی انارکی، شانزدهم تیر ماه ۱۴۰۰ در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های نوروزی و سعادتی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.