اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک

اقتصاد و سیاست

اعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان اصفهاناعلام اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی استان اصفهان 
اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه های انتخاباتی استان اصفهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی حوزه انتخابیه  شهرستان اصفهان به شرح زیر اعلام می شود:
... اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه نایین و خورو بیابانک به شرح ذیل اعلام شده است :
1-الهام آزاد فرزند حسن مشهور به دکتر آزاد کد ۱۵
2- محمود اشکستانی فرزند علی کد ۱۶
3- مجتبی اقبال فرزند محمد مشهور به دکتر اقبال کد ۱۷
4- قدمعلی بافرانی فرزند حیدر کد ۱۹
5-سیدحمید جوشقانی نایینی فرزند سید محمد مشهور به مجتبی کد ۲۷
6-حسین حسنی بافرانی فرزنده داوود مشهور به دکتر حسنی کد ۲۸
7-غلامرضا رضایی فرزند امین الله کد ۴۲
8-حبیب الله عرب بافرانی فرزند حسین مشهور به کوثری -عرب دارایی کد ۵۲
9- کوکب فائز فرزند عبدالرحیم کد ۵۴
10- محمد رضا فردین فرزند حسین کد ۵۶
11- محمدرضا فیروزی فرزند رمضانعلی مشغول به پسر علی میرزایی کد ۵۸
12-سید مصطفی قاضوی فرزند سید مسعود کد ۵۹
13-سید علی مرتضوی نصیری فرزند سید جواد کد ۶۴
14-محمدرضا مفیدیان نایینی مشهور به احسان مفیدی فرزند علی کد ۶۵
15-سید جعفر موسوی نیستانکی فرزند سید جلال کد ۶۷

(کد خبر: ۲۶۴۵۶۹۹ - ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۷)