جشنارک نیلوفری 1402

جشنارک نیلوفری 1402 انارک نیوز - امسال هم همچون دوازده سال پیش، جشنارک نیلوفری، سوم فروردین ماه ساعت 15 تا 17 (در سال های پیش 16 تا 18 به دلیل تغییر ساعت به میزان جلوکشیدن یک ساعتی) در دره انجیر (درنجیل) انارک برگزار شد.
هوا بهاری و متغیر بود معجونی از آفتابی و مطبوع و ابری و خنک ولی در مجموع دلپذیر بود. برخلاف سالهای پیش، امسال این جشن با یکم ماه رمضان مصادف بود و برای بسیاری این پرسش پیش آمده بود که آیا همچون گذشته برگزار خواهد شد؟
همچون سه سال پیش که با کرونا مواجه بودیم این چهارمین سالی بود که به دلیل ماه رمضان از بساط چای آویشن (آبیشم) و شیرینی حاج بادام خبری نبود اما همانند گذشته شادی و تبریک جشن نوروز برقرار بود.
امید است شاد باشید و سالی متفاوت را در پیش رو داشته باشیم.