همدردی با خانواده حاجی حیدری

انارک

*انالله و انا الیه راجعون* 
با اندوه فراوان خبردار شدیم آقای نعمت الله حاجی حیدری، دیشب هفدهم مهرماه 98 از میان ما رفت و دیگر آشنایانش نگاه پر از محبت او را نخواهند دید. 
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده حاجی حیدری و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.