همدردی با خانواده های داغدار شاه میرزایی، نعمتی

انالله و انا الیه راجعون 
حاج شکراله شاه میرزایی جشوقانی (پدر خانم آقای محمدعلی نعمتی) هفتم اسفند ماه 1402 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های شاه میرزایی، نعمتی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.