آش نذری

پیجشنبه 19 آدرماه مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) طبق سال های گذشته نسبت به پختن آش نذری اقدام نمودند.
همچنین آبگوشت نذری هم بین عزاداران و مردم پخش گردید.