احداث خط آهن مسیر پتاس، خور، نخلک، انارک، نایین، سگزی

اقتصاد و سیاست

مهندس حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان نایین 

مهندس حسن نیا معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با نماینده مردم شهرستان های نایین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان نایین در این جلسه مسئولین شهرستان نایین خواستار احداث خط آهن مسیر پتاس، خور، نخلک، انارک، نایین، سگزی گردیدند که مقرر گردید مطالعات این طرح انجام و تصمیمات بعدی اتخاذ گردد

دیدار در این دیدار که در دفتر فرماندار شهرستان نایین و با حضور مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، رئیس اداره ایمنی راه ها اداره کل و رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نایین برگزار گردید در خصوص وضعیت جاده های برون شهری و مسیر های روستایی بحث و تبادل نظر گردید که مهندس حسن نیا قول اختصاص اعتبار برای روکش و بهسازی و آسفالت مسیر های برون شهری و روستایی دو شهرستان نایین و خور و بیابانک را دادند. در ادامه مسئولین شهرستان نایین خواستار احداث خط آهن مسیر پتاس، خور، نخلک، انارک، نایین، سگزی گردیدند که مقرر گردید مطالعات این طرح انجام و تصمیمات بعدی اتخاذ گردد.
(فرمانداری شهرستان نایین - ۹۹/۰۶/۰۶)