رفوزه

انارک نیوز - چند سال پیش بود که عزیزی که در میان ما حضور ندارد در جلسه یکی از نامزدان مجلس شورای اسلامی آرزو کرد که "کاش روزی برسد که یک نفر این پیتها را از دست ما سالمندان بگیرد". 
پس از آن شاهد لوله کشی آب از نایین به انارک بودیم که باعث شد پیت آب از دست مردم سالمند انارک گرفته شود اما بار سنگین تر پیت نفت و کپسول گاز است که با لوله کشی منازل و امروز و فردا کردن همه امسال منتظرش بودند ولی زهی خیال باطل!
شوربختانه امروز در هفته دولت خبری شنیدم که بیایید همه دعا کنیم از بیخ و بن دروغ باشد. شنیدم که ایستگاه سی ان جی گاز که قرار بود در انارک فعال شود به فرخی منتقل شده است.
شهری که زمانی منطقه محروم بود حالا منطقه بحران هم هست و اگر در بر این پاشنه بگردد امید فرجی نداشته باشید مگر اینکه خدا به دادمان برسد.