سومین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر در تاریخ 15 الی 18 اسفند 96 در نمایشگاه بین-المللی تهران برگزار می شود و در سالن ۶ اصفهان غرفه نایین مشارکت داریم. خوشحال می شویم همشهری های عزیز را ببینیم.
مدیر کل امور روستا های استان اصفهان  از غرفه نایین بازدید کردند.
(وب سایت چوپانان آباد / چهارشنبه 16 اسفند 1396)