پروژه های در دست اقدام شهرداری انارک

انارک نیوز - در گزارش 28 مرداد امسال به پروژه وتلند شهرداری و در 3 شهریور به پروژه آببند پرداختیم و اینک به پروژه اجاره چند مغازه شهرداری انارک می پردازیم. 
مهندس سبحانی نسب شهردار انارک اظهار نمودند که جهت حمایت از قشر ضعیف و آسیب پذیر شهر انارک و اشتغالزایی با مصوبه شورای اسلامی شهر تعدادی از انبارهای خود را خالی و جهت واگذاری اقدام نمودند تا چراغ دیگری در شهر روشن و بایستند و کار نمایند.
این فروشگاهها جهت خدمت رسانی مختلف به مسافرین و زائرین محترم طریق الرضا برای شغلهای متفاوت اجاره داده می شود.