همدردی با خانواده سعیدی انارکی

انارک
انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای حسین سعیدی انارکی، دوم مهر ماه 99 در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده سعیدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.