خانه خورشید انارک

انارک نیوز - در تاریخ اجتماعی انارک رویداد روزی چون امروز با نقشی زیبا و خطی خوش در قابی شکوهمند نقش خواهد بست. " خانه خورشید " گشایش یافت.
خبرش را از دوردست شنیدیم و به سازنده اش درود ها گفتیم. از امروز انارک را با خانه خورشیدش که افزاینده اعتبار و عزت آبادیست در پیوند می بینیم. انارک، این کهن سر زمین جا خوش کرده در دروازه کویر، قابلیت های فراوان دارد. کجایند آنان که نقشي در پژوهش دارند و دستی در نگارش، تا این قابلیت ها را از نیستی به هستی تبدیل کرده در معرض دید همگان قرار دهند.
جای خوشبختی است که گهگاه بزرگانی از میان مردم خونگرم قد علم می کنند که هیچ ادعایی ندارند و یک تنه در شهری که همه نیازمندیهایش با هزینه ای گزاف وارداتیست به وجود آورنده ی اثری ساخته شده از خشت و گل و آجر می شوند که در تابش خورشید پسینگاه با حضور خیل عظیمی از همشهریان و مُسئولین از استان و شهرستان گشایش می یابد و خانه خورشید نام می گیرد و اگر چه ساختارش بدین شکل که می‌توان دید در این اواخر صورت گرفته اما قدمتی دویست ساله دارد و بوی کهنسالی اش را در فضای با روحش می‌توان حس کرد.
آن آرامشی را که هر ناآرامی امروزه طالب آنست در ایوان فرحبخشش، بر آجر فرش حیاطش و در سایه بادگیر چند سویه اش می توان به دست آورد و از اطلاعاتی که مالک خوش سلیقه اش جناب جواد محمدی زاده در اختیار قرار می دهد کسب فیض کرد.
به همت بلند ایشان آفرین می‌فرستیم و افتتاح خانه خورشیدش را که یکی دیگر از جاذبه های انارک محسوب می شود تبریک می گوییم.
ابراهیمی انارکی ۱۴۰۲/۱۱/۲۲