همدردی با خانواده های داغدار مستقیمی و بقایی

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم خانم عشرت مستقیمی بیست و ششم آبان ماه ۱۴۰۰ در اصفهان از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مستقیمی، بقایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.