چه باید کرد؟

انارک نیوز – "ای مدیر، من آنچه شرط پیام رسانی است با تو می گویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه رنجش".
دیدگاهها از شنبه 16 اسفند ماه 99 تا آدینه 22 اسفند ماه به شرح زیر می باشد:  

الف- چکیده خواستها و پیشنهادات
هشدار: برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، رعایت بهداشت فردی به خصوص شستشوی کامل دستها با آب و صابون و دست نزدن به صورت، استفاده از ماسک و کمترین تماس با دیگران و رعایت فاصله ایمن رعایت شود.
1- چرا نبایستی در انارک، کارخانجات و امکانات شهری شایسته باشد؟

ب- اینک گزیده دیدگاه ها، پیشنهادها و راهکارها یا "گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است":
1- چرا نبایستی در انارک، کارخانجات و امکانات شهری شایسته باشد؟
- ناشناس: بجای اینکه بدنبال راهکار جهت پیشرفت و امکانات نظیر ایجاد کارخانجات، اداره جات و بانکهای مختلف و شبکه بهداشت را مجهزبه سونوگرافی کردن و ... باشیم بدنبال یک سری مسائل بی ارزش و از همدیگر نقطه ضعف گرفتن هستیم. انارک نبایستی از نظر امکانات چیزی از شهر نائین و خور کم داشته باشه. برا یک سری از قرص ها جهت سالخوردگان  و سونوگرافی و ... بایستی رفت شهر نائین. اینکه ساختمان را در انارک زیاد کنن بدون جمعیت و امکانات دردی را دوا نمی کنه. ضمن اینکه بایستی جلوگیری بشه از یک سری افراد سودجو که قیمت اجاره بها و خریدمنزل را افزایش دادن و برای مشکلات مطرح شده و ... بایستی فکری کرد چون برای اکثر وسائل موردنیاز و امکانات دولتی نظیر ثبت و احوال، دارائی، سندزدن و ... نیزبایستی مسافت ۷۵ کیلومتری را طی کنی تابه نایین برسی تا مشکلت حل بشه. به امید اینکه در انارک نیز امکانات به حقی که شایسته شهرمان هست را شاهد باشیم.

کلیه اخبار، پیشنهادات و دیدگاهها همراه با تصاویر مربوطه در گروه تلگرامی "نارُسّینَه راهکار" موجود و نوشته بین ((  )) در بالا از انارک نیوز می باشد.