همدردی با خانواده های رحیمی و رجایی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم ام سلمه رجایی انارکی (فرزند عبدالحمید) یکم آذرماه 99 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های رحیمی و رجایی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.