پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت

 ایرنا-اصفهان-انارک- آخرین مرحله اصلی رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت نیروی هوایی ارتش امروز سه شنبه با حضور امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در میدان تمرین جنگ الکترونیک شهید علی ابوعطا در منطقه انارک برگزار شد.

مرحله اصلی و فاز عملیاتی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت، از روز -دوشنبه- به مدت دو روز با نام مقدس یا «صادق آل محمد(ع)» در منطقه عمومی اصفهان با شرکت هفت پایگاه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی برگزار شد.
(۱۳ آبان ۱۳۹۹،‏ ۱۵:۲۹ - کد خبر: 84097876)

 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت
 • پایان رزمایش اقتدار هوایی فدائیان ولایت