همدردی با خانواده های داغدار ایزدی، آقائی انارکی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای محمد ایزدی انارکی (فرزند زنده یاد و همسر خانم فرنگیس ایزدی انارکی) بیست و سوم اردیبهشت ماه 1403 در گنبدکاووس از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های ایزدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرامی باد.