همدردی با خانواده های داغدار فیضی

انالله و انا الیه راجعون 
آقای حمید فیضی انارکی (فرزند زنده یاد عباسعلی) بیست و چهارم فروردین ماه 1403 در تهران از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های فیضی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
مراسم خاکسپاری و ترحیم متعاقبا اعلام خواهد شد.
روانش شاد و یادش گرا می باد.