همدردی با خانواده های داغدار محمدزاده، عابدزاده

انالله و انا الیه راجعون 
حاجیه خانم فاطمه عابدزاده انارکی (خواهر زنده یاد حسن عابدزاده و همسر زنده یاد حاج حسن محمدزاده) نوزدهم فروردین ماه 1403 در گنبدکاووس از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های محمدزاده، عابدزاده و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.