همدردی با خانواده های داغدار عسکری، ملکی

انالله و انا الیه راجعون 
حاجیه خانم فضه ملکی انارکی (فرزند علی اکبر، همسر زنده یاد محمد عسکری) چهاردهم فروردین ماه 1403 در قم از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های عسکری، ملکی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید. 
روانش شاد و یادش گرا می باد.