همدردی با خانواده های داغدار طباطبایی و صالح

انالله و انا الیه راجعون
ناباورانه خبردار شدیم آقای محمود طباطبایی پنجم مهرماه ۱۴۰۰ از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های طباطبایی و صالح و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.