همدردی با خانواده های مومنی و عبدانی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم آقای علی مومنی معلائی 30 بهمن ماه 99 در نایین از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.
انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های مومنی و عبدانی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روانش شاد و یادش گرامی باد.