همدردی با خانواده  های کمالی و صمدی

انالله و انا الیه راجعون
شوربختانه خبردار شدیم خانم شهربانو صمدی، سوم مهر ماه 99 از میان ما رفت و آشنایانش دیگر نگاه پر از محبت او را نخواهند دید.

انارک نیوز این مصیبت را به خانواده های کمالی و صمدی و دیگر بستگان تسلیت می گوید، شکیبایی وابستگان و آمرزش شادروان را از درگاه پروردگار مهربان درخواست می نماید.
روحش شاد و یادش گرامی باد.