حادثه واژگونی برای چند آموزگار انارک

شنیده ها حاکی از این است که امروز بعدازظهر 17 بهمن ماه، چند آموزگار عزیز که سوار پراید همشهری عزیز یدالله کافی شده بودند و از انارک راهی نایین بودند بر اثر واژگونی سواری دچار حادثه شدند.
آقای کافی از پشت سر دچار شکستگی جمجمه شده اند و در بیمارستان به سر می برند و ذو تن از آموزگاران نیز بستری هستند که یک نفر از ناحیه صورت و دیگری بدنی دچار جراحاتی می باشد.
خبرهای تکمیلی به محض تایید خدمتتان تقدیم می گردد.