رباط انارک، خانه ای برای سفر به گذشته

انارک

اقامت در خانه های محلی گزینه ای است که در کمتر از یک دهه به سبد خانوار ایرانی اضافه شده است٬ خانه هایی که مهمانپذیری متفاوتی به نسبت سایر خانه های اجاره ای دارند و رویای زندگی ساده گذشته ایرانی ها را محقق میکنند.
به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا٬ اقامتگاه های بوم گری حدود یک دهه است که در ایران پا گرفته اند٬ خانه های قدیمی ایرانی که توسط صاحبانشان مرمت شده اند و صاحبخانه با خوراک و نوشيدنی های محلی از مهمانانش پذیرایی میکند و در شب نشينی ها٬ موسيقی و آیين های محلی را به اجرا می گذارد و گشت های بومی راه می اندازد. هدف اوليه این خانه ها با آرایشی ساده و کاملا سنتی که در بيشتر آنها از مبلمان و تخت خواب خبری نيست و نان تنوری در آشپزخانه شان پخته می شود و سبزی هایشان ارگانيک است و چای ذغالی در هر لحظه مهياست٬ حفظ و زنده نگه داشتن ارزش های ميراث فرهنگی٬ صنایع دستی و گردشگری است و با همين هدف مالکان آن خانه های قدیمی و یا فرزندان و نوادگانشان به زادگاهشان بازگشته اند تا هویت کمرنگ شده ی اجدادشان را در روستاهای مخروب٬ خالی و یا کم سکنه احيا کنند و در بيشتر مواقع با فعاليت شان سبب مهاجرت معکوس در روستا شده اند٬
نمونه این اتفاق را به وضوح در روستای کویری مصر در استان اصفهان می توان شاهد بود. البته هستند مالکانی که سعی کرده اند روح زندگی سنتی ایرانی را در خانه های قدیمی شان بدمند؛ اما به دليل رعایت نکردن یک سری از استانداردها و کيفيت خدمات و گاه نادیده گرفتن اعتقادها و باورهای جامعه محلی٬ چندان موفق نبوده اند و مسافر را دلزده کرده اند.
اقامتگاه های بوم گردی به دليل هزینه مناسب و ارائه نوع خاصی از محصول و خدمات در یکی دو سال اخير با استقبال قابل توجهی از سوی گردشگران بویژه جوان ها و خارجی ها روبه رو شده اند٬ به همين روی شبکه آنها رو به رشد است و این روزها در بسياری از نقاط کشور می توان نمونه و یا نسخه ی مشابهی از آنها را یافت.
نمونه ای از این اقامتگاه های بوم گردی که با عنوان خوشه سار در حال فعاليت هستند٬ کلبه آقامير در سعادت شهر (پاسارگاد) استان فارس٬ کاروانسرای پاسنگان در قم٬ گيله بوم در چابکسر٬ مضيف بردیه در خوزستان٬ نورخونه در پارک ملی توران (سمنان)٬ رباط انارک در شهرستان نائين٬ خونه نقلی در کاشان٬ آتشونی و باراندازها در روستاهای گرمه و مصر اصفهان و خانه بوتيمار در روستای قهی استان اصفهان است که هزینه هر شب اقامت در آنها برای هر نفر با خوراک و نوشيدنی از 75 هزار تومان تا حدود 200 هزار تومان است...
(کد خبر: 93121810352 ۰۹:۱۳ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳)