عملیات لوله گذاری تخلیه وخروجی آب منبع ذخیره ۱۰۰۰مترمکعبی آب انارک

عملیات لوله گذاری تخلیه وخروجی آب منبع ذخیره ۱۰۰۰مترمکعبی آب انارک

عملیات لوله گذاری تخلیه وخروجی آب منبع ذخیره ۱۰۰۰مترمکعبی آب انارک انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی آبفامنطقه نایین باتوجه به درپیش بودن عملیات دیوارکشی ومحصور نمودن محدوده منبع ذخیره آب۱۰۰۰مترمکعبی انارک عملیات بهسازی ولوله گذاری وتخلیه خروجی محل مذکور به انجام رسید.شایان ذکراست این عملیات به طول ۲۰متر وتوسط اکیپ امدادوحوادث ناحیه انارک ودرمدت یک روز کاری صورت گرفته است.
(۲۴ بهمن ۱۳۹۸- شناسه خبر : 939020)