24
پنج شنبه, سپتامبر

تصادفات در جاده نایین-انارک

انارک

انارک نیوز - دیروز چهارشنبه سوم مهرماه 98 پیامی از همشهری گرامی آقای حسین مهدوی مبنی بر دو بانده شدن محور نایین به انارک از پادگان به انارک را داشتیم که اطلاع رسانی شود، مانع ورودی به جاده جدید باز است و در 6 کیلومتری انارک، با لاستیک کامیون وسنک مسدود شده و باعث چند تصادف گردیده که یکی از آنها اینجانب بوده ام.
وقتی پلیس تشریف آورد، گفتند راننده های متخلف جاده جدید را باز کرده اند. این در حالی است  که چند روز پیش، تابلوی عبور ممنوع بطرف جاده قدیم زده شده اما بر روی آن روکشی کشیده شده بود و ورودی به جاده جدید را مسدود کرده بودند. از مسئولین امر تقاضا دارم اگرجاده رامسدود می کنند لاقل با تابلو و علائم هشداردهنده و ...
و دیروز تصادف شدید برخورد کامیونت با تریلر را در محور نایین_انارک داشتیم که سرنشین کامیونت ایسوزو، همشهری گرامی حمید حلوانی بوده است که به بیمارستان انتقال یافت.