گزارش جلسه شورای اداری شهر فرخی با حضور نماینده محترم شهرستان و فرماندار

گزارش جلسه شورای اداری شهر فرخی با حضور نماینده محترم شهرستان و فرماندار جلسه شورای اداری شهر فرخی با حضور جناب آقای دکتر پوربافرانی  نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نائین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی ، فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مهندس بلانیان ، بخشدار محترم مرکزی و جمعی از اعضای شورای اداری از جمله روسای ادارات آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی، راهداری ، بهداشت ودرمان ، تامین اجتماعی ، امور برق ، آبفا ، گاز ، مخابرات ، میراث فرهنگی و ... وبا حضور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر فرخی در محل شهرداری برگزار شد .
در این جلسه در خصوص مشکلات شهر فرخی از جمله واریانت و راه خور _ فرخی ، مباحث بهداشتی و درمانی ، آموزش پرورش ، گاز رسانی ، فنی و حرفه ای ، امور برق و ... مباحثات و تصمیماتی  اتخاذ گردید 
در پایان نیز اعضای  نماینده محترم و فرماندار به اتفاق اعضای شورای اداری به صورت میدانی از طرح ورودی و خروجی شهر فرخی بازدید نمودند .
(فرمانداری شهرستان خوروبیابانک - ۱۳۹۸/۰۶/۱۰)